Posts

Unit 1: The earth; Introduction

En aquest tema parlarem sobre el planeta on vivim, la Terra. Fonamentalment tractarem varis temes com la història del planeta, l'estructura, la deriva continental i el moviment de les plaques tectòniques.
La Terra és un planeta del sistema solar que gira al voltant del Sol, l'estrella d'aquest sistema. És el tercer planeta en distància respecte al Sol, també és el planeta més dens del sistema solar i el cinquè en mida dels vuit que hi ha. També es pot anomenar "món" o "planeta blau". La Terra interacciona amb altres objectes de l'espai, especialment el Sol i la Lluna. Actualment, la Terra completa una òrbita al voltant del Sol un cop cada 365,26 dies solars (un any). L'eix de rotació de la Terra està inclinada 23,4° respecte a la perpendicular del pla orbital, produint variacions estacionals a la superfície del planeta amb un període d'un any tropical (365,24 dies solars). L'únic satèl·lit natural de la Terra, la Lluna, que va començar a or…

Vídeos interessants sobre la medicina al llarg de la història

https://www.youtube.com/watch?v=_XfI71AEQMo Aquest vídeo que us presentem a continuació explica dotze tractaments de malalties diferents molt estranys durant la història, encara que nosaltres farem èmfasi en els tres primers ja que són contemporanis a l’edat mitjana. El primer parla de la sagnies i com podien ser practicades per qualsevol persona amb estris, el segon parla del mercuri que era utilitzat com a cura de malalties i el tercer parla de la trepanació per curar els bojos.
https://www.youtube.com/watch?v=OkF-W07Asn4 Aquest vídeo presenta una explicació del set tractaments més horribles al llarg de la història, com per exemple l’hemiglosectomia (per tractar els tartamuts), la cura de les hemorroides (amb una vareta de ferro a elevada temperatura), tractaments pels encostipats en nens (amb productes com heroïna, aspirina…), el blanquejament de les dents amb orina, les famoses sangries, la trepanació i els mètodes caníbals.
https://www.youtube.com/watch?v=pucJgtkpitI Algun cop us heu …

Evolution Video

En el següent video veurem de forma animada  l'evolució biológica i més concretament la dels cocodrils desde la primera espècie de fa més de 250 milions d'anys fins l'actualitat.

Timeline

Image

Human Being

Image
En aquesta entrada us explicarem que és un ésser humà i quines són les seves característiques, que tot i pertànyer a aquest grup d'éssers vius no en sabem gaire sobre el tema.

Homo sapiens és una espècie de l'ordre dels primats pertanyent a la família dels homínids. Es caracteritzen per la postura erecta i la locomoció bípeda; alta destresa manual i ús d'eines pesades en comparació amb altres animals; i una tendència general cap a cervells més grans i complexos.
Els éssers humans posseeixen capacitats mentals que els permeten inventar, aprendre i utilitzar estructures lingüístiques complexes, lògiques, matemàtiques, escriptura, música, ciència, i tecnologia. Els humans són animals socials, capaços de concebre, transmetre i aprendre conceptes totalment abstractes.
Les restes més antigues d'Homo sapiens es troben al Marroc amb 315 000 anys. L'evidència més antiga de comportament modern són les de Pinnacle Point (Sud-àfrica) amb 165 000 anys.
Pertany al gènere Homo q…

Unit 1: The earth; Tectonic Plates

Image
Mai us heu preguntat d'on venen els terratrèmols? En aquesta entrada respondrem aquesta pregunta, parlarem de les plaques tectòniques i després de la tectònica de plaques.

Una placa tectònica o litosfèrica és una de les parts mòbils que formen la segona capa més superficial de la Terra (la litosfera). Aquestes plaques formen un mosaic en forma de trencaclosques i estan en moviment continu a causa dels corrents convectius del mantell superior. Les plaques litosfèriques suren damunt d'una capa pastosa anomenada astenosfera que s'estén fins a una profunditat de 250 quilòmetres.Les 15 plaques tectòniques grans.

La tectònica de plaques és una teoria científica proposta en els anys 60 del segle XX, que ofereix una explicació convincent sobre l'origen de molts processos que fins a aquest llavors no tenien aclariment prou efectiu. Segons aquesta teoria, la litosfera continental i oceànica està dividida en plaques tectòniques, una sèrie de plaques o blocs sòlids de forma irreg…

Unit 1: The earth; Continental Drift

Image
Mai us heu preguntat d'on venen els continents? En aquesta entrada us ho explicarem i també direm qui ho va descobrir.
La deriva continental és el desplaçament de les masses continentals unes respecte a les altres. Aquesta hipòtesi va ser desenvolupada en 1912 per l'alemany Alfred Wegener a partir de diverses observacions empíric-racionals, però no va ser fins a la dècada dels seixanta, amb el desenvolupament de la tectònica de plaques, quan va poder explicar-se de manera adequada el moviment dels continents.
L'evidència per donar suport a aquesta hipòtesi es basa en les següents proves: Geogràfiques: creació de les costes continentals. Hi ha una estreta similitud entre les costes dels continents en costats oposats de l'oceà Atlàntic, notablement entre Sud-Amèrica i Àfrica, reconstruccions posteriors han confirmat l'ajust entre continents en quan que es van unificar per formar la Pangea. Geològiques i tectòniques: similitud de seqüències de roques i serralades, com t…

Unit 1: The earth; Structure

Image
En aquest punt parlarem de l'estructura de la Terra, tant interna com externa, parlarem de l'escorça i de les diferents capes de la terra (atmosfera, litosfera...) i finalment del nucli de la Terra.
La Terra està formada per nombroses capes, algunes externes i altres internes. Es divideixen en diversos grups segons el seu estat: sòlid o semi-líquid, líquid o gas.
La superfície: El relleu de la Terra varia enormement d'un lloc a un altre. Prop del 70,8% de la superfície està coberta per aigua, amb gran part de la plataforma continental per sota del nivell del mar. La superfície submergida té característiques muntanyoses, incloent un sistema de dorsals oceàniques, així com volcans submarins, 65 fosses oceàniques, canons submarins, altiplans i planes abissals. El restant 29,2% no cobert per l'aigua es compon de muntanyes, deserts, planes, altiplans i altres geomorfologies.-Capes de la Terra:Atmosfera: La pressió atmosfèrica mitjana al nivell del mar se situa al voltant dels…